De schade

Om uw schade te kunnen vaststellen is informatie vereist over uw situatie van vóór en na het voorval. De expert personenschade vraagt u derhalve niet alleen naar het voorval en de gevolgen maar ook naar uw gezondheid, gezinsomstandigheden, werk en dergelijke van vóór het voorval. 

Voor de beoordeling van de gevolgen van het voorval is meestal inzage in relevante medische informatie noodzakelijk. Voor inzage is uw toestemming nodig. Indien u niet wordt bijgestaan door een belangenbehartiger zal de expert personenschade u vragen een machtiging te ondertekenen waarmee u uw behandelaars toestemming geeft de benodigde informatie aan de medisch adviseur van Van Kouterik Personenschade en/of de verzekeringsmaatschappij te verstrekken. De expert zal samen met u trachten uw schade in kaart te brengen. 

Bij schade kunt u onder andere denken aan:

  • zaakschade zoals beschadigde kleding, bril of fiets;
  • medische kosten als eigen bijdrage(n) voor medische behandelingen, niet vergoede medicijnen en/of reiskosten voor bezoeken aan artsen of andere hulpverleners;
  • verlies van arbeidsvermogen: schade die u lijdt doordat u vanwege het letsel (tijdelijk) niet of minder kunt werken;
  • hulp bij persoonlijke verzorging en/of het huishouden smartengeld: een vergoeding voor pijn, ongemak en derving van levensvreugde.

Terug naar vorige pagina

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net

Vragen rondom een afspraak

Wij hebben de meestgestelde vragen vast beantwoord; klik hier voor een overzicht.