Onze diensten

Compleet dienstenpakket

Onze hoofdactiviteit bestaat uit letsel- en overlijdensschaderegeling in meest brede zin. Hierbij werken wij (waar nodig) samen met medisch adviseurs, re-integratiespecialisten en overige adviseurs. De samenwerking met externe adviseurs is protocollair vastgelegd.

Onze diensten kunnen in het kader van een totaal- of deelopdracht worden geleverd. Maatwerk is altijd mogelijk.

Termijnen

Bij de schaderegeling zijn de termijnen genoemd in bedrijfsregeling 15, de LetselschadeRaad richtlijn en de Gedragscode Behandeling Letselschade richtinggevend.

Reserve

Een goed reserveadvies is essentieel. Adequaat reserveren vergt de nodige deskundigheid en ervaring en die hebben wij in huis! Ons geavanceerd reserveringssysteem biedt hierbij belangrijke ondersteuning. Ter waarborging van de kwaliteit en actualiteit van de reserve wordt deze regelmatig geëvalueerd en - indien nodig - aangepast. Zo heeft u altijd actueel inzicht in de hoogte van de verwachte schade.

Managementinformatie

Dankzij vergevorderde automatisering kan op specifieke wensen van de opdrachtgever afgestemde managementinformatie efficiënt periodiek worden aangeleverd.

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net

Maak een afspraak!

Wilt u een afspraak maken?
Klik dan op de volgende link
om naar het contactformulier te gaan!

Naar het contactformulier