De tijd terugdraaien kunnen we niet, schaderegelen wél

Personenschaderegeling is mensenwerk met als doel een zo optimaal mogelijke terugkeer naar de oude situatie. De praktijk verloopt vaak anders door gebrek aan kennis en vaardigheden en uiteenlopende belangen en inzichten. Wij signaleren dit probleem en laten zien dat het anders kan. Wij laten ons in dit proces leiden door integriteit, betrokkenheid en een kritische open houding die past bij onze bedrijfscultuur waarin vertrouwen, samenwerking en kennisdeling centraal staan.

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net

Maak een afspraak!

Wilt u een afspraak maken?
Klik dan op de volgende link
om naar het contactformulier te gaan!

Naar het contactformulier