Privacy statement

Privacy beleid NL

Gegevensbescherming door Van Kouterik Personenschade onderdeel van DEKRA.
De bescherming van uw privacy bij de verwerking van persoonlijke en zakelijke data is voor ons van wezenlijk belang. Wij houden hier voortdurend rekening mee in onze bedrijfsprocessen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat u te allen tijde weet wanneer wij gegevens opslaan en hoe wij deze informatie gebruiken.

Uw bezoek aan de Van Kouterik Personenschade (DEKRA) website / Toepassing van gebruiksgegevens
Tijdens uw bezoek aan onze website wordt persoonlijke informatie ingezameld. Deze informatie verwerken wij overeenkomstig de bepalingen inzake gegevensbescherming van het land waarin de organisatie verantwoordelijk voor gegevensverwerking gevestigd is.

Wanneer u onze website bezoekt, slaat onze webserver systematisch het IP-adres op dat aan u werd toegewezen door uw internet-serviceprovider. Ook de website van waar u ons bezoekt, de webpagina’s die u op onze site bezoekt en de datum en duur van het bezoek worden opgeslagen. Als u gevraagd wordt om persoonlijke informatie op een bepaalde webpagina in te voeren, zult u ingelicht worden over het doel van de verwerking van deze gegevens en, indien nodig, gevraagd worden om uw toestemming te geven. Van Kouterik Personenschade (DEKRA) zal deze informatie uitsluitend gebruiken met betrekking tot uw aanvraag. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

De Van Kouterik Personenschade (DEKRA) website maakt gebruik van de technologie van etracker GmbH (www.etracker.com) om gegevens voor marketing- en optimalisatiedoeleinden in te zamelen en op te slaan. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om een gebruikersprofiel onder een pseudoniem aan te maken. Daartoe maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het cachegeheugen van de internetbrowser van de bezoeker aan de pagina. Op basis van die cookies kan de internetbrowser herkend worden. De gegevens die via de etracker-technologie geregistreerd worden, zullen niet worden gebruikt om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren noch worden gekoppeld aan de persoonlijke gegevens omtrent de bezitter van het pseudoniem zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Tegen de inzameling en opslag van gegevens kan te allen tijde bezwaar worden aangetekend met werking voor de toekomst.

Inzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Naast de informatie die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, verwerken wij tevens persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt in het kader van onze dienstverlening. Ook deze informatie wordt verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving. Wij nemen maatregelen om deze informatie afdoende te beveiligen; wij gebruiken deze informatie uitsluitend voor het doel waarvoor deze verstrekt is en u kunt bezwaar maken tegen de inzameling en verwerking.

Van Kouterik Personenschade (DEKRA) treft technische en organisatorische maatregelen om de gegevens die u ons toevertrouwt te beschermen tegen toevallige of weloverwogen manipulatie, verlies, vernietiging en tegen toegang door onbevoegde personen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd zodra nieuwe technologieën beschikbaar worden.

Wijziging privacystatement
Van Kouterik Personenschade (DEKRA) behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit privacy statement aan te passen en te publiceren. De meest recente versie van het privacy statement is van toepassing op uw gebruik van de website.

Contact
Indien u vragen of suggesties hebt over gegevensbescherming of verwerking van persoonlijke gegevens bij Van Kouterik Personenschade (DEKRA), verzoeken wij u rechtstreeks contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming (Data Protection Officer). Deze behandelt alle vragen om informatie of eventuele andere verzoeken en klachten:

Peter Heinen

Data Protection Officer
DEKRA Claims and Expertise

dpo.nl@dekra.com
Tel.: +31.6.11363789

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net

Vragen rondom een afspraak

Wij hebben de meestgestelde vragen vast beantwoord; klik hier voor een overzicht.