Een afspraak met een expert

U heeft door een gebeurtenis letsel opgelopen. In verband hiermee heeft u binnenkort een gesprek met een expert van Van Kouterik Personenschade. Om het gesprek zo efficiënt mogelijk te laten verlopen belichten we hier vast de belangrijkste punten.

Wie zijn wij
Van Kouterik Personenschade is een bureau gespecialiceerd in het regelen van personenschade. Wij zijn onafhankelijk en werken uitsluitend in opdracht van verzekeraars en/of eigen risicodragers. Lees verder>>

Doel van het gesprek
Het doel van het gesprek is een duidelijk beeld te krijgen van de toedracht van het voorval, de gevolgen, de schade
en het maken van afspraken over de verdere voortgang. Lees verder>>

De schade
Om uw schade te kunnen vaststellen is informatie vereist over uw situatie van vóór en na het voorval. De expert personenschade vraagt u derhalve niet alleen naar het voorval en de gevolgen, maar ook naar uw gezondheid, gezinsomstandigheden, werk en dergelijke van vóór het voorval. Lees verder>>

Voorbereiding
Voor een efficiënt verloop van het gesprek wordt u verzocht vooraf relevante informatie te verzamelen. Lees verder>>

Vragen?
Heeft u nog vragen over het bezoek van de expert personenschade, aarzelt u dan niet contact op te nemen.

Gedragscode behandeling letselschade
Van Kouterik Personenschade conformeert zich, binnen de mogelijkheden geboden door haar opdrachtgevers, aan de normering neergelegd in de Gedragscode Behandeling Letselschade. Indien de gedragscode van toepassing is, ontvangt u tevens de gedragscode informatiefolder voor slachtoffers.

Klachtenprocedure
Personenschaderegeling is en blijft mensenwerk. Van Kouterik Personenschade doet zijn uiterste best om uw schadeclaim zo snel en zorgvuldig mogelijk te behandelen. Toch blijft het mogelijk dat u een klacht heeft over de manier waarop wij uw claim behandelen. In dat geval hebben wij een klachtprocedure. Lees verder>>

Wet Bescherming Privacy

Van Kouterik Personenschade werkt conform de Nederlandse privacywetgeving en heeft zich aangemeld bij het College Bescherming Privacy (CBP). Een uitgebreide toelichting zenden wij u op verzoek toe en is ook terug te vinden op onze website.

 

 

Contact

Postbus 887
3900 AW Veenendaal

Plesmanstraat 62b
3905 KZ Veenendaal

Tel: 0318-550099
Fax: 0318-561099

info@vankouterik.net