Voorbereiding

Voor een efficiënt verloop van het gesprek wordt u verzocht de volgende stukken en/of gegevens bij de hand te houden:

  • kopie van een geldig legitimatiebewijs;
  • uw bank- of gironummer;
  • gegevens met betrekking tot uw zorgverzekering, eventuele rechtsbijstandverzekering, ongevallenverzekering en/of arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • naam en adresgegevens van uw huisarts, specialist en/of andere behandelaars;
  • gespecificeerde opgave van gemaakte kosten en de te verwachten kosten;
  • gegevens over uw inkomen van vóór het na het ongeval;
  • reïntegratieplannen en de keuringsbeslissing in het kader van de Ziektewet of WIA.

Terug naar vorige pagina

 

Vragen rondom een afspraak

Wij hebben de meestgestelde vragen vast beantwoord; klik hier voor een overzicht.